История на Blogger

 

 

Blogger е система за блогове, комбинация от софтуер и услуга за създаването, поддържането и хостването на такива. Системата е създадена от Pyra Labs през август 1999 година, но по-късно през 2003 компанията е закупена от Google. Blogger става една от първите софтуерни системи за блогове, като спомага за по-нататъчното им популяризиране. След като придобиват пълният контрол над компанията, Google правят Blogger напълно безплатен. Две обновявания на софтуера се правят през август и декември 2006 година. Мрез май 2007, Blogger изцяло е преместен на сървърите на Google. Като цяло, блоговете се разполагат на хостинг сървъри на Google и са поддомейни на blogspot.com. На 9 май 2004 г. Blogger получава съществен редизайн и внедряват много нови неща като добавяйки за различни уеб характеристики, шаблони, индивидуален архив на страници, публикуване на коментари, публикуване от електронната поща, публикуване от мобилен телефон и още много други. 

 

Blogger налага следните ограничения за съдържанието, съхранението му и честотната лента (bandwidth), на потребителския акаунт

  • Брой на блогове - неограничен
  • Размер на страниците - индивидуални страници (начална или архивна страница) са ограничени до 1 MB всяка.
  • Брой етикети (labels) -  5,000 уникални етикети в един блог, 20 уникални етикети в статия
  • Брой снимки (линквани от Picasa Web Album) - 1 GB пространство
  • Размер на снимките - ако са публикувани чрез Blogger Mobile, 250 KB и 800px
  • Брой редактори (които могат да пишат в един блог) - 100 човека, със собствен достъп (login)
  • Историята на Blogger (Blogger преразказ)


{START_COUNTER}